Ajattelun avaimet -korttisarja on suomalaisen ajattelijan Olavi Tähtelän (1935 – 1996) laatima. Vuosikymmenten aikana tuhannet suomalaiset ovat lisänneet joustavuuttaan, yhteistyökykyään, itsenäisyyttään ja elämän kunnioitusta Tähtelän haastamana.

Tule tutuksi itsellesi ja avaa näköala uuteen. 

Hyppää suoraan osioon:
Korttisarja, Avainten käyttötarkoitus, Tyhjä kortti, Avainten historia, Projektista

Korttisarja

Ajattelun avaimet korttisarja koostuu 45:stä värillisestä, A5-kokoisesta kortista ja niiden erilaisista käyttösovellutuksista.

Aiheet käsittelevät monipuolisesti elämän eri ilmiöitä mm. työ, tunteet, arvot, valta, kosto, odottaminen, elämän iloja ja suruja.

Korttien monipuoliset kysymykset ja näkökulmat auttavat meitä löytämään vastaukset itsestään ja rakentamaan oman näköistä elämää tässä ihmisviidakossa. 

Avainten käyttötarkoitukset

Tutustu alta muutamiin esimerkkeihin miten ja mihin avaimia voi käyttää.

Itsetuntemuksen lisääminen. Moni käyttää avaimia jatkuvan itsensä kehittämisen välineinä. Yksilöavaimista opit valitsemaan itsellesi eri tilanteisiin sopivan työkalun. 

Uuden oppiminen. Oppimisen avaimilla voit valmistautua tehokkaaseen uuden oppimiseen lähtiessäsi vaikkapa englannin kurssille tai uuteen harrastukseen. Oppimisen oppiminen on muutoksenteon perusta. Opettaja panee katalysaattorina liikkeelle tapahtuman, jota oppija sitten alkaa edistää. 

Opitun vahvistaminen. Jonkin tietyn avaimen lukeminen päivittäin vahvistaa opittua ja auttaa pysymään halutun muutoksen suunnassa. Jotkut äänittävät avaimen ja muutostaan vahvistaakseen kuuntelevat sitä päivittäin.

Ongelmien avaaminen. Jotkut käyttävät avaimia vain todellisissa pattitilanteissa. Ongelmaan tulee selvyyttä ja järkeä, koska avain johdattaa katsomaan sitä eri puolilta. 

Luovuuden aktivoiminen. Avaimet yleensä aktivoivat lukijassaan luovan puolen ja ideoinnin.

Ihmissuhteiden hoitaminen. Aviopuolisot ja ystävykset voivat käyttää avaimia suhteensa hoitoon. Monet puolisot ovat tutustuneet toisiinsa uudestaan tekemällä saman avaimen. Sillä on hyvä harjoitella toisen kuuntelemista.

Ahdistuksen selättäminen. Joillekin avaimet ovat eräänlainen masennuslääke, joita ajatellessa ei pysty samaan aikaan olemaan masentunut. Sekava tai ahdistunut olo saattaa helpottaa keskittymällä avaimien lukemiseen.

Muutoksen mahdollistaminen. Avaintyöskentely on aivovoimistelua. Se kehittää itsetuntemusta ja antaa valmiuksia muuttumiseen. Jos tahdot muuttaa jotakin itsessäsi, tee muutospäätös. Päätös vaikuttaa nykyhetkeen ja silloin tulevaisuutesikin muuttuu. Ajattele asiaa! Kokeile!

Omat avaimet

Sivuiltamme voit ladata myös oman tyhjän avainkorttisi. Kerää korttiin ajatuksiasi ja kysymyksiä valitsemastasi aiheesta. Palaa kortin pariin aika ajoin ja kehitä sitä.

Lue lisää omasta avaimesta

Avainten historia

Avaimien taustalla on jopa tuhansien ihmisten kokemusten, elämäntilanteiden ja ongelmien selvittelystä saatu aineisto, jota Olavi Tähtelä keräsi 30 vuoden aikana heitä auttaessaan. Työskennellessään hän opiskeli ihmisten käyttäytymistä. Erityisesti häntä kiinnosti henkinen kasvu ja se, miten tätä kasvua voi edistää. Havainnoistaan hän kehitti ja ideoi näkökulmia luentoihinsa ja kirjoihinsa. Hän pohti muun muassa sitä, miten ihminen saadaan itse tekemään työtä itsensä hyväksi eikä odottamaan apua ulkopuolelta. Vuosina 1988–95 Tähtelä teki kaikkiaan 122 viriketekstiä, joista koostui itsetutkiskelumenetelmä.

Pitämillään kursseilla ja työnohjaustilanteissa Tähtelä kirjoitti muistiin avainsanoja asioista, jotka häntä ihmetyttivät. Hän kirjasi kurssilaisten puheita ja lueskeli niitä yliviivaten, lisäten ja yhdistellen. Hän saattoi nousta kotona keskellä yötä, mennä tietokoneen ääreen ja laatia uuden avaimen. 

Hän sanoi luoneensa avaimet hämärälogiikalla, jota hän vertasi niin sanottuun sumeaan logiikkaan ja moniarvologiikkaan, joiden mukaan maailmassa ei ole vain mustavalkoisia asioita, vaan myös harmaan eri sävyjä.

Näillä avaimilla jokainen arvioi vain itseään. Ne johdattavat meitä pohtimaan omaa toimintaamme eri tilanteissa. Kun avain auttaa sinua näkemään itsesi sellaisena kuin olet, sinun on itse tehtävä päätelmät ja mahdolliset muutokset. Tästä seuraa kehitysprosessi. Voit selvittää vaikkapa sitä, millaisena olet sisäistänyt lapsuuden perusperheesi ja miten tämä vaikuttaa nykyiseen elämääsi. Voit käyttää avaimia myös konkreettisten ongelmien, kuten perhe- ja päihdeongelman,  ratkaisemiseen tai rahavaikeuksien selvittämiseen.

Tutustu korttien käyttöohjeisiin

Projektista

Ajattelun avaimet projektin ylläpitäjä ja tuottaja on ollut toimintaterapeutti ja psykoterapeutti Liisa Liinamo, joka on ollut Olavi Tähtelän oppilaana vuosina 1987 – 1996. Hän on ollut myös mukana tekemässä ”Elämäntaitomittarit – miten selviydyn ihmisviidakossa”- kirjaa, jonka WSOY kustansi vuonna 1998.

Olavi Tähtelän leski, Aulikki Tähtelä on ollut tiiviisti mukana projektissa. Olavin läheiset sukulaiset Hannu ja Mervi Tähtelä sekä kymmenet Olavin tunteneet ihmiset ovat tukeneet projektia.

Korttisarjan graafisen ilmeen loi SaijaDesign ja projektin nettisivuja oli toteuttamassa Niki Rutanen. Korttisarja on kokonaisuudessaan tehty Suomessa. Painopaikka on Keuruun laatupaino Oy, Keuruu. 

Kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä ja antoisia hetkiä Ajattelun avainten parissa!